Program funkcjonuje w oparciu o plan kont zakładany przez użytkownika. Konta są powiązane – konta analityczne są podległymi kontami kont zbiorczych (każde konto analityczne musi być podporządkowane pod konto zbiorcze tzn. zawiera symbol nadrzędnego konta zbiorczego) programu.
Księgowanie dokonuje się w dziennikach częściowych grupujących operacje gospodarcze wg ich rodzajów. Ilość i rodzaj dzienników ustala operator. Zapisy w dziennikach księgowych są kolejno numerowane (w obrębie danego dziennika). Numer kolejny oznacza następny dziennik tego samego rodzaju. W każdym
dzienniku rejestrowane są dokumenty (dekrety) od numeru 1. Każdy zapis w dzienniku powoduje automatyczne uaktualnienie obrotów kont i ich sald.
Program dopuszcza dowolność zapisów numeracji faktur, kwot, treści operacji oraz dni w aktualnym miesiącu ewidencji. Program nie posiada automatów księgowych. Ewidencjonowane zapisy służą do zapisu danych o operacjach gospodarczych w porządku chronologicznym dzień po dniu. Korekty zapisów księgowych
dokonuje się przez stornowanie błędnych zapisów (identyczny zapis jak w błędnej pozycji, ale ujemna kwota).
Kontrola zapisu wykonywana jest na bieżąco podczas wprowadzanie danych- obejmuje ona kontrolę; dat – zgodnych z aktualnym miesiącem ewidencji, kont –nie można zaksięgować na koncie, które nie istnieje w planie kont, lub istnieje, a zostało zabronione na nim księgowanie.
Dane zapisywane na dysku mają postać binarną uniemożliwiającą wgląd do danych bez udziału programu komputerowego. Zabezpiecza to dane przed odczytemlub modyfikacją danych z zewnątrz.
Do zabezpieczenia danych zastosowano w programie podwójny system zabezpieczeń. Przed zniszczeniem danych lub ich utratą zabezpieczają dwie funkcje
Archiwum Dzienne (zalecane do wykonania po każdym dniu pracy) i archiwum na dyskietki zalecane raz na tydzień i wymuszane podczas otwierania nowego
miesiąca ewidencji.
Program można instalować w wersjach jedno i wielostanowiskowe – sieciowe.