Program Firma 4.6 opiera się na doświadczeniach z programów Firma tworzonych od ponad osiemnastu lat. Obecna wersja dostosowana jest do warunków
prawnych obowiązujących w Polsce (faktury VAT rejestry VAT, nowe stawki podatku, nowe formularze przelewów itp.).
Poza podstawowymi funkcjami programów tego typu jak wystawiani dokumentów kontrola magazynu, zaległości płatniczych itp. zawiera wiele dodatkowych
możliwości, które zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego rozdziału.
Program Firma 4 jest łatwy i prosty w obsłudze. Posiada czytelny, intuicyjny interfejs użytkownika, przejrzyste wydruków i analizy. Umożliwia szybki wgląd do
informacji o wielkości zakupów, sprzedaży, zysków, zapasów, zaległości płatniczych w układzie całego roku w rozbiciu na poszczególne miesiące.
Baza danych programu oparta na Btrive. Dzięki temu program jest niezawodny i odporny na awarie sprzętu oraz szybki w działaniu.
Program można instalować w wersjach jedno i wielostanowiskowe – sieciowe. Mimo swoich możliwości ma niewielkie wymagania sprzętowe.
Program umożliwia dyskietkową lub internetowa wymianę dokumentów i danych między filiami. Wielostopniowy system archiwizowania danych (archiwum na
dysk twardy lub na nośnik) zabezpiecza dane firmy. Do zabezpieczenia danych zastosowano w programie podwójny system zabezpieczeń: archiwum dzienne
(zalecane do wykonania po każdym dniu pracy) i archiwum na dyskietki (pendrive, lub inny nośnik) zalecane raz na tydzień.