Powieści lorda Byrona

Słowem, tak w wysokim stopniu posiadał niebezpieczną sztukę ułudzania, lub też takowa wola była przeinaczenia, iż wkrótce pozyskał całą czułość siostry Obreya.
Wygaśnięcie iedney męzkiey gałęzi w iego rodzinie nadało mu nazwisko i godność Hrabi Mars.
den, a skoro tylko otrzymał zezwolenie kochanki, ważne i zaszczytne poselstwo, którym przyodziany został, posłużyło mu za pozór przyśpieszenia małżeństwa, pomimo
niebezpiecznego sianu w którym się szwagier iego znaydował. Nazaiutrz po ślubie miał wyiechać na ląd stały.
Obrey, gdy go doktór i opiekunowie odstąpili, starał się, lecz nadaremnie, przekupić służących. Uprosił pióra i papieru.
Napisał do swey siostry, zaklinaiąc ią ażeby małżeństwo swoie choć na kilka odłożyła godzin, zaklinaiąc w imię iey własney szczęśliwości, w imię iey sławy i sławy
rodziców dzisiay spoczywaiących w grobie, aktorzy niegdyś przyciskali go do serca iako iedyną rodziny nadzieię.
Zapewnił ią, że nayważnieysze ma powody czynić iey prośbę podobną.
Służący obiecali, ii list siostrze oddadzą; lecz dali go tylko doktorowi, któren wolał go schować, niżeli zasmucać Pannę Obrey, oddaiąc iey pismo, które zwał marzeniem
szaleńca. Noc przepędzono na przygotowaniach do uroczystości. Łatwo poiąć, iż Obrey słysząc ie, drżał ze zgrozy.
Rano turkot poiazdów obił się o iego ucho: wściekłość nim prawie miotała, Służący uniesieni ciekawością, wkrótce czuyności swey zapomnieli.
Wysuwaią się potaiemnie; zostawując chorego pod strażą starey kobiety. Obrey korzysta z tey chwili; wypada ze swego pokoiu i bieży do salonu, gdzie wszyscy na ślub zgromadzeni byli.
Ruthwen naypierwszy go spostrzega: przypada ku niemu, silnie pochwycą go za ramię, i niemy z wściekłości, wlecze go na schody: "Pomnii na twoią przysięgę, — "mówi; — niewiasty
są słabe; siostra twoia na zawsze zhańbioną zostaie, ieśli dzisiay iey niezaślubię.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. skup komiksów Toruń
    ze Zgorzelca klimatyzację
    numizek.pl
    epodrozni.pl

Menu:

Reklama: