Powieści lorda Byrona

Chciała wiedzieć o kimby mówił; iedyną iego było odpowiedzią: niestety! nazbyt, aż nazbyt prawda!"
i znowu wpadał w osłupienie, z którego nic wydobyć go nie mogło.
Stan ten trwał iuź od kilku miesięcy; rok bliskim był skończenia; nieład wyobrażeń Obreya zmnieyszał się stopniami; zdawał się z wolna dawny odzyskiwać rozsądek; nieraz
widnieli opiekunowie iak uśmiechał się radośnie, policzywszy na swych palcach liczbę iakowąś.
Ostatniego dnia roku, ieden z opiekunów wchodząc do iego pokoiu, ubolewał przed doktorem nad nieszczęściem zatrzymuiącym Obreya w łożku, wówczas właśnie gdy miał się ślub
siostry iego odbywać. Ten wstęp zaiął mocno uwagę chorego... Iza kogoż idzie, spytał się z żywością?
Z radością przyjęto ten powrót iego do zdrowych myśli, i wymieniono mu Hrabię Marsden.
Obrey zdawał się cieszyć tą wiadomością, przypominał sobie, iż widział kiedyś w towarzystwie młodzieńca noszącego to nazwisko, i zadziwił wszystkich oznaymiwszy, iż chce
być przytomnym weselu i pragnie widzieć swą siostrę.
W kilka chwil potem iż przy niem była; teraz iuż niebył nieczułym na słódki iey uśmiech, przyciskał ią do serca, okrywał iey ręce pocałowaniami.
Panna Obrey do łez została wzruszoną, widząc brata wracaiącego do zdrowia i tkliwych uczuć przyiaźni braterskiey Odzyskał dawny zapał winszuiąc iey związku z człowiekiem
świetnym tylu naypięknieyszemi zalety.
Spostrzega medalion zawieszony na szyi siostry; otwiera go, lecz iakże opisać iego przerażenie, gdy poznaie w zawartym portrecie rysy potworu sprawcy wszystkich iego nieszczęść.
Rozsrożały wściekłością wyrywa iey medalion i druzgocze nogami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. waga lekarska ze wzrostomierzem
    Auschwitz & Salt Mine tour
    Wohnungsräumung Wien
    warto chwilówkę bez bik
    miskant chiński

Menu:

Reklama: