Powieści lorda Byrona

Ruthwen i Obrey idą za ich przykładem; lecz płonąc się wkrótce uciekać przed wyzywaiącym ich nieprzyiacielem obelżywemi krzyki, widząc że na nieuchronną narażaią się
śmierć, gdyby rozboynik iakowy wdarłszy się na skały z tyłu ich napadł, śmiało wychodzą na spotkanie wrogów.
Zaledwie wychylili się z po za strzegącey ich skały, gdy Ruthwen padł obalony postrzałem w ramie.
Obrey śpieszy mu na ratunek, niepomnąc o niebespieczeństwie na które sam się naraża; lecz podnosząc oczy widzi się w około od zbóyców otoczonym.
Przewodnicy rzucili broń w chwili gdy Ruthwen został ranionym. Wielką obiecując nagrodę, nakłania ich Obrey aby przenieśli rannego do pobliskiey chaty.
Zgodziwszy się o cenę wykupu, oddalili się zbóycy, niespuszczaiąc go iednakie z oczu, dopóki towarzysz ich nie wróci z miasta z pieniędzmi, na których wypłatę podpisał się
więzień Siły Ruthwena zmnieyszały się raptownie. Nazaiutrz gangrena opanowała iego ranę; zdawał się bliskim ostateczney chwili, lecz umysł iego nie zmieniał się bynaymniey.
Tak mało zdawał się bydź boleścią swoią zaięty iak i otaczaiącemi go przedmioty.
Lecz przy schyłku dnia ostatniego, umysł iego zdawał się być pastwą nadzwyczayney niespokoyności; oczy iego często zwracały się na Obreya, któren coraz gorliwszemi i czulszemi
otaczał go staraniami. Ach! — rzekł Ruthwen, — ratuy mnie, czas ieszcze. Więcey ieszcze czynić możesz.
Niechcę o moim mówić życiu, ono iuź bez ratunku stracone; rozłączam się z nim iak gdyby iednym tylko o niem było.... Lecz sława moia! sława twego przyiaciela!
— Mów, — zawołał żywo Obrey, — mów, co chcesz przez to wyrazić? i czegóżbym dla ciebie nieuczynił! — Niestety ! ia wielkiey niewymagam rzeczy... Siły mię opuszczaią....
nie mogę ci wszystkiego wytłumaczyć; lecz możesz zamilczeć to wszystko, co wiesz o mnie, a pamięć moia zostanie bez skazy; a gdyby przez czas niejakiś mogli nie wiedzieć o
śmierci moiey w Anglii.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. w Lublinie do lekarza od estetyki

Menu:

Reklama: