Powieści lorda Byrona

— Jedna szczególniey okoliczność uderzała Obreya, to iest iż hoyność Ruthwena niosła nieszczęście będącym iey przedmiotem; wielu z tych którzy od niego odebrali wsparcie
ginęło na rósztowaniu, lub w nayohydnieyszey umierało nędzy.
W Bruxelli i innych miastach, zdziwiony został Obrey zapałem z iakim towarzysz iego szukał ogniska wszystkich modnych występków.
Uczęszczał do domu gry, czynił ogromne zakłady i zawsze wygrywał, wówczas chyba tylko tracąc, gdy miał za przeciwnika oszusta za takowego uznanym; lecz wtedy przegrywał
zachowuiąc tęż samą krew zimną, i tęż samą nieruchomość twarzy, które w towarzystwie okazywał.
Inne zupełnie było iego postępowanie, gdy miał do czynienia z niebacznym młodzieńcem lub oycem liczney rodziny.
Wówczas żądze iego zdawały się prawa przypisywać losowi; porzucał swą zwykle zamyśloną postać, oczy iego nieznanym błyszczały ogniem, sypiąc skry żywsze niż oczy tygrysa,
gdy lękliwą rozdziera sarneczkę, którą iuź prawie w pazurach zadusił.
W każdym mieście w którym się Ruthwen zatrzymywał młodzieńcy nieukazywali się iuż więcey w towarzystwach, których niegdyś byli ozdobą; w samotney zamknięci wieży,
przeklinali los któren ich wydał na pastwę temu duchowi zniszczenia.
Oycowie stracili ostatni szeląg ze swego mienia; boleścią i żalem przeszyci, wśród błagaiących spoyrzeń zgłodniałych dzieci, wpadali w rozpacz, niemaiąc sposobu zaspokoienia
ich potrzeb gwałtownych.
Jednakże Ruthwen wstaiąc od stolika gry nigdy nie zabierał pieniędzy ze sobą, przegrywał zawsze, mierząc się z graczem, któren iuż pierwey kilkunastu innych zniszczył, ostatni
pieniądz któren wydał z rozpacznych rąk swych ofiar. Postępowanie to dowodziło wysokiego stopnia podstępu, niezdolnego iednakże przezwyciężyć podeyść biegleyszych oszustów.
Obrey miał często ochotę uczynić przełożenie swoiemu przyiacielowi, i nakłonić go do porzucenia nałogów, które żadney nie przynosząc mu korzyści, tak smutne za sobą


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. są różne wagosuszarki

Menu:

Reklama: