Powieści lorda Byrona

Obrey dowiedział się iż interessa Ruthwena byty zawikłane, a przysposobienia' czynione do odiazdu, które uyrzał w iego pałacu uwiadomiły go iż puścić się miał w podróż.
Żądny zgłębić charakter któren dotąd samą tylko iego ciekawość zaostrzał, Obrey w mówił w swoich opiekunów, iż czas iuź aby zaczął podróżować, co od lat kilkunastu
uważane było iako rzecz konieczna dla młodzieńca, aby tem spiesznieysze postępy mógł czynić na drodze występku, Opiekunowie przystali na iego żądanie, a Obrey natychmiast
zwierzając się, swego zamiaru Ruthwenowi, zdziwiony został, gdy ten mu podał myśl aby razem podróżowali.
Żywo dotknięty takową oznaką szacunku, od człowieka, któren nie zdawał się mieć nic wspólnego z innemi ludźmi, przyiął ofiarę z radością, i w kilka dni potem iuź przebyli
razem morza dzielące ich od ziemi stałey.
Dotąd Obrey nie miał sposobności zgłębiać charakter Ruthwena, a teraz gdy był świadkiem większey części iego czynów, dziwił się iż skutki iego postępowania bynaymniey
zgodne nie były z powodami które się zdawały niemi kierować.
Ruthwen posuwał szczodrobliwość aż do zbytku hoyności; próżniak, włóczęga, żebrak odbierali z rąk iego pomoc przewyższaiącą ich potrzeby.
Przeciwnie człowiek cnotliwy, nieszczęściem do nędzy przywiedziony, żadnego nie miał do niey udziału. Odpędzał go odedrzwi swoich z oznaką pogardy i okrucieństwa.
Jeśli ohydny żebrak błagał wsparcia iego, nie na zaspokoienie potrzeb, lecz na dogodzenie swym żądzom rozpustnym, zawsze mógł bydź pewien iałmużny.
Obrey iednakże postępowanie to przypisywał większey natrętności rozpustnych żebraków, wydzieraiących często wsparcie odmówione pokornemu ułożeniu, i nieśmiałey proźbie
wstydliwego nędzarza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. w Piastowie uszczelkami silikonowymi
    budowaniem basenów we Wrocławiu
    Auschwitz & Salt Mine tour
    są różne wagosuszarki
    click

Menu:

Reklama: