Powieści lorda Byrona

Wyraz upiór iest pospolicie używany, lecz nie iedyny któren w rozmaitych zażywaią kraiach.
Znayduie się mnóstwo innych toż samo znaczących, iako to: _Kampis, Wrukolacha, Wardulacha, Gul, Brukoloka _i tak podobne.
UPIOR.
_Agri somnia.
_
Podczas pory, która cały urok zabaw wraca Londynowi, widzieć się dawał po wszystkich naylepszego tonu towarzystwach, człowiek również odznaczaiący się i szczególny przez swóy
charakter, iak dostoieństwa i bogactwo. Widz nieporuszony wesołości innych, zdawał się niebyć zdolnym nigdy iey dzielić.
Jeśli niekiedy uśmiech piękności zwabiał iego spoyrzenia, zapraszał go natychmiast surowym rzutem oka, niosąc przestrach w owe błache dusze, które płochość od trosków
zasłania. Osoby, które wzrok iego tą trwogą przerażał, wytłomaczyć sobie niemogły iey powodu.
Niektórzy przypisywali to nieruchomości tego powłóczystego szarego oka, które niezdaiąc się od razu przenikać w naygłębsze tayniki serca, złowróżbe rzucało spóyrzenie,
ciążące na powierzchni skóry, niemogąc się do głębi docisnąć. Dziwactwo tego człowieka hyło powodem, ie go wszędzie zapraszano.
Każdy chciał go widzieć, a ci co do mocnych przyzwyczaieni byli wrażeń, i doświadczali teraz znudzenia i wielką czuli przyiemność mieć przed sobą przedmiot całą ich
zniewałaiący uwagę.
Chociaż rysy twarzy iego były regularnie piękne, oblicze iednak iego trupi stawiało widok, i nieożywiało się nigdy rumieńcem skromności, lub ogniem namiętności gwałtownych.
Kilka kobiet pragnących, aby o nich głośno mówiono pragnęły go zniewolić na zawsze, lub przynaymniey otrzymać od niego iakowy dowód tego, co przywiązaniem zwały.
Lady Mercer, którą kronika obmowna tak. często po iey ślubie była zaięta, niewypowiedzianych zażyła starań, aby postrzegł pierwszeństwo które mu nad innemi dawała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. pizza Poznań
    gdzie organizowaliście urodziny
    click
    wrocław upadłość konsumencka

Menu:

Reklama: