Powieści lorda Byrona

Lecz cóż uścisnąłem? Nieczuię w mem obięciu żadney żyiącey istoty, żadnego serca którego bicie, serca moiego biciu by odpowiadało.... Jednakże to ty byłaś Leilo!
kochanko ubóstwiona! także więc zmieniona iesteś, iż widzieć cię ieszcze mogę, lecz iuż dotchnąć się niezdołam? Ach!
ieśli tylko zimnem skostniałe twe członki, dozwól ażebym, do serca przycisnął iedyny przedmiot, którego kiedykolwiek to serce pragnęło, Niestety!
ręce moie cień tylko chwytaią, i z dreszczem krzyżuią się na samotnem sercu.
Leila iednakże stoi przedemną; stoi milcząca, i błagaiącemi wzywa mię rękoma; oto warkocze iey ślicznych włosów! oto oczy iey czarne! Ach !
czemuż o śmierci iey wątpić nie mogę? Lecz okrótnik nieumarłże równie iak i ona?
Widziałem go pogrzebionym w ciasney dolinie, gdzie ramie moie ostatnim ugodziło go ciosem.
Dlaczegoż on nieprzychodzi, równie iak i ty Leilo! — czyż z grobowca wydrzeć się nie może? lecz ty, ty Leilo, pocóż się tu ukazuiesz?
Nieczułe fale, iak mówią, potoczyły się o twey ubóstwioney postaci; powiedziano mi także....
Usta moie niezdołaią powtórzyć okropnego opowiadania, Jeśli opowiadanie prawdziwe, ieśli z głębin Oceanu przychodzisz spokoynieyszego błagać grobowca, przesuń twe palce wilgotne
po tem czole, którego ukoisz może niepokój pałaiący, lub dłoń na rozpacznym oprzey sercu. Lecz cieniu Leili, ieśli ty samą nie iesteś Leilą, któś więc kolwiek, o!
przez litość nie opuszczay mię więcey; uprowadź duszę moią w mieysca odległe, gdzie fale i wiatry iuż szumienia nie szerzą swoiego.
* * *
Pobożny zakonniku, znasz teraz imię moie i moie nieszczęścia: tobie samemu tylko zwierzyłem moie boleści; tyś mi taiemnicę obiecał.
Dziękuię ci za łzę szlachetną, którą niedolę moią uczciłeś; zlodowaciałe me oczy, iuż łez więcey wylewać niezdolne.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. makijaż permanentny w Gdyni
    mają pograć w literki
    piesy.pl
    Adventure Sports

Menu:

Reklama: