Powieści lorda Byrona

Powiedz ma, ie w śród życia niepokoiu i nieszczęścia które stało się udziałem moim, iakkolwiek rzadkim było w sercu moim wspomnienie lat naszych młodzieńczych, usta moie
błogosławiłyby iego pamięć w ostatnim nawet skonie śmierci, lecz rozgniewane niebiosa odepchnęłyby prośbę zbrodni na cnotą......
Niebłagam cię ażebyś przed niem występki moie umnieyszył; zbyt iest czułym ażeby miał imie moie przeklinać; ale cóż mnie sława moia obchodzi ?
Nie pragnę ażeby łez nad moim nieuronił losem; zimna modlitwa podobnąby była do pogardy: a iakaż łza bardziey uczci grobowiec nieszczęśliwego, iak łza odważney przyiaźni.
Zanieś mu ten pierścień; on niegdyś do niego należał i opisz mu,... to co widzisz!
Ciało wyniszczone, udręczony umysł, ślady które po sobie zostawiły burze namiętności, drzewo uschłe, liście rozwiane, i zczerniałe pałaiącym nawałnicy tchnieniem.
* * *
O!
przestań mniemać że to tylko mara zbłąkaney wyobraźni: nie oycze, nie, _to _nie był sen; niestety! aby śnić trzebaby pierwey módz zasnąć.
Byłem przebudzony, i płakać chciałem; lecz nadaremnie. Czoło moie było pałaiące iak i w tey chwili.
O iedną tylko łzę błagałem, która kosztownym stałaby się dla mnie balsamem. Błagałem o nią, błagam ieszcze, lecz rozpacz szydzi z tey pałaiącey żądzy..
Niechciałbym iuż bydź szczęśliwym, gdybym nawet szczęśliwym mógł zostać; spoczynku tylko pragnę a nie szczęścia.
W tey to chwili straszliwey widziałem ią, oycze; tak iest, ona to była w grobowy swóy całun owiniona, podobna do gwiazdy świetney uwieńczaiącey w tey chwili ten blady obłok.
Gwiazdo mniey iaśnieiąca niż Leila, iak przez mgłę tylko widzę drżącą twoią światłość; noc iutrzeysza posępnieyszą ieszcze będzie, a ia przed twoim stawię się promieniem
iak trup życia pozbawiony, postrach żyiących... Gdzieżem się oycze obłąka!?... ach! to dusza moia do ostatniego zbliża się schronienia...
Poznaię Leilę; a o wszystkich naszych zapominaiąc nieszczęściach, porywam się z łoża, i do udręczonego przyciskam ią serca.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://oneloft.pl/
    ozonowanie Mrągowo
    fretka-domowa.pl
    pokemonek.pl

Menu:

Reklama: