Powieści lorda Byrona

i czegóż od łudzi spodziewać się ma nieszczęśliwy, którego serce boleść zgromiła: spadaiąc ze szczytu szczęścia troszczemyż się o głębokość przepaści?
Pewnie, starcze pobożny, potem wyznaniu czyny moie omierzleysze w oczach twoich się wydaią, niżeli wściekła zaiadłość sępów; czytam na twoim czole całą zgrozę duszy: ach!
przeznaczeniem moim iest ustawnie przestrach i zgrozę obudzać.
Tak iest, podobny do ptaka drapieżnego, mordem i krwią drogę moią zasłałem; lecz nauczyłem się od lękliwey gołębicy, umrzeć wiernym pierwszemu kochaniu.
Jestto nauka którą człowiek brać by powinien od stworzeń któremi pogardza: ptak nucący w chruścinie, łabędź przepływaiący przezroczyste iezioro,.
iedną tylko maią towarzyszkę, i niezmieniaią iey nigdy.
Niechay płoche serca co się uśmiecha litośnie nad nieznaiącemi zmiany, dumne swoie powtarza szyderstwa; niezazdroszczę iego niezliczonych roskoszy, i wiernego przekładam łabędzia
nad owego nikczemnego człowieka. O iakże iest niższym od ufney piękności, którą uwodzi i zdradza natychmiast! Nigdy przynaymniey na hańbę podobną nie zasłużę.
O Leilo!
myśli moie wszystkie do ciebie tylko należą; od ciebie samey zawisło moie szczęście, moia zbrodnia, i boleści moie i nadzieie.
Niemasz na ziemi piękności równey Leili, lub przynaymniey piękność ta nie istnieie dla mnie; za wszystkie trony świata nieśmiałbym spoyrzeć na tę, któraby do niey podobną
była, chociażby iey wdzięki dalekie były wyrównać wdziękom Leili.
Zbrodnie które młodość moią skaziły, to łoże śmiertelne które mię oczekuie, wierność moię poświadczaią.
Nic mnie iuź teraz nie wzrusza; Leila była, Leila iest zawsze snem ulubionym serca moiego.
Zginęła, a ia ieszcze żyć mogę!
Lecz nie oddycham iuż powietrzem ożywiaiącym innych ludzi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https:superkreskowki.pl
    piesku.pl

Menu:

Reklama: