Powieści lorda Byrona

Nie, dusza moia iest niezachwianą; pozbawiona wszystkiego co iey było drogim; samo tylko wspomnienie Leili zasmucić ią zdoła; lecz gdyby mi wrócono ieszcze moc doznawania na przemian
roskoszy boleści, przyiąłbym ieszcze życie z całą iego goryczą, byleby znowu kochać. Oycze! sroga zgryzota w moim pozostała sercu....
Nie dręczy mnie występca któren wkrótce życie ma zakończyć, lecz nieszczęśliwa która ofiarą się iego stała.. ". zagrzebana w pośród błędnych fali! O!
czemuż Leila niema grobowca na ziemi! To serce rozdarte, ta dusza zbłąkana, poszłyby szukać iey ciasnego schronienia i znią na wieki go podzielić.
Leila była utworem życia i światłości; oko moie spostrzegło Leilę, i stała się nieiako cząstką moiego wzroku; w którąkolwiek stronę zwróciły się moie spoyrzenia, ona
była gwiazdą nierozdzielną moiey pamięci.
Tak iest!
miłość iest niebieską światłością, iskrą ognia nieśmiertelnego, któren dzielemy wraz z anioły, którym nas Twórca natchnął aby żądze nasze oderwać od ziemi.
Pobożność w niebiosa duszę sprawiedliwego unosi; z miłością, samo niebo w duszę zstępuie.
Uczucie to tchnieniem iest Bóstwa, niszczącym wszelkie ziemskie myśli; iest to promień Wszystko stwarzaiącego; świetna chwały korona uwieńczaiąca serce.
Miłość moia nie iest może całkiem doskonałą; tak iest niepodobną do uczucia które śmiertelni błędnie tym mianuią nazwiskiem.
Może ią sądzisz zbrodniami skażoną; lecz niemów że miłość Leili czystą niebyła. Ona była wierną życia moiego światłością. Zgasła.
Któż roziaśnić zdoła otaczaiące mnie cienie? O czemuż światłość ta nieiaśnieie, aby mię na śmierć wiodła, lub na niedole naysroższe.
Czyż dziwić się podobna _ie _ten co szczęście i nadzieię utracił, oprzeć się czarnym niezdoła zgryzotom, i w rozpaczy niesprawiedliwość losu oskaża?
Możnaź się dziwić że ślepe obłąkanie wiedzie go do czynów, przydających zbrodnię do nieszczęścia? Niestety!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Kiełpino elektryk
    zabawsie.pl
    Nymfetamina

Menu:

Reklama: