Powieści lorda Byrona


Wąsy się iego naieżyły (27), oczy iego rzucaią błyskawice wściekłości.
"Stawię się — woła, — kulom ze wszystkich stron świszczącym; strasznieysze daleko widziałem niebespieczeństwa.
" W tey chwili nieprzyiaciel z zasadzki swoiey wypada i krzyczy na niewolników Emira ażeby się poddali; lecz groźne czoło Hassana i groźby iego, więcey ich przestraszaj niżeli
miecze przeciwko nim dobyte; żaden broni niezłoży, żaden okrzyku podłości nie wyda...
Zbóycy się zbliżaią, iuż wyśli wszyscy zboru, a ci co dosiadaią koni zbliżaią się naypierwsi.
Jakiż to wódz im przywodzi, iskrzącym zbroyny żelazem ?
To on! to on!
— krzyknął Hassan. — Poznaie go po bladości czoła, po tym oku ponurym, którego weyrzenie straszliwe zbrodni sprzyia (28).
Poznaię iego czarnego rumaka: przywdział tylko ubior Albański i dawney wyprzysiągł się wiary. Odszczepieństwo nieuwolni go od śmierci. To on. to Giaur przeklęty !
Biada tęemu, co mię miłości Leili pozbawił!
"
Jak gdy rzeka zapuszcza w morze nie-uchamowany nurt swych fali, ocean w lazurowe kolumny wznosi gniewne swe wały na odepchnięcie daleko wściekłego potoku; rozpryśniona woda wytryska
podobna błyskawicom; straszliwe parcie wałów rozlega się iak piorun po wstrząśnionych brzegach, a skały pod białemi znikaią piany.
Takim była spotkanie woysk obu, które równaż wściekłość zapalała: szczęk mieczy co się krzyżuią i kruszą, huk wystrzałów, świst kul zabóyczych, groźby nacieraiących
rycerzy, konaiących ięki, przerażaią echa doliny, nawykłe tylko powtarzać łagodne piosnki spokoynego skotarza.
Nieliczni są, walczący, lecz pragnienie rzezi ich pożera, żaden niebłaga o życie, żaden nie zadaie razów któreby nie były śmiertelne.
Kochankowie mogą czule spleść ramiona naytkliwszemi poiąć _się _pieszczoty; lecz nigdy miłość niewyrówna zapałowi ostatnich uścisków dwóch nieprzyiaciel!.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. import audi z japonii

Menu:

Reklama: