Powieści lorda Byrona

Kim miłość, nienawiść, lub trwoga miota, na tego chwila podobna, nagromadza wszystkie boleści czasów upłynionych; przygnieciony nagle tysiącem nayprzykrzeyszych uczuć, czegóż
niedoświadczył Giaur w tym krótkim przelocie rozwagi! Zaledwie policzona w poczet czasu, ta chwila zdala mu się wiecznością.
Jakże zmierzyć przestwór nieskończony, któren ogarnąć zdoła sumienie obarczone wspomnieniem tłumu cierpień, którym ani końca, ani ulgi nieprzewiduie?
Giaur iuż daleko!
sam że uciekł? pocóż przybył? Przeklętym niechay będzie dzień iego przybycia, dzień iego ucieczki!
Zbrodnie Hassana zamek iego w grobowiec zmieniły; Giaur przybył iak poprzednik zniszczenia i śmierci, simun straszliwy (11) którego zgubne tchnienie same nawet wyniszcza cyprysy,
których zieloność wszystkie inne drzewa przeżywa, cyprysy wierne zmarłych towarzysze, wznoszące smutne swe głowy na śmierci pomnikach Puste są staynie Hassana, niewidać
niewolników w iego zaniku, samotny paiąk powleka ściany szarawą swoią przędzą, nietoperz ściele gniazdo po gaiach haremu, a puszczyk opanował niedobytą wieżę iego twierdzy; pies
dziki, głodem i pragnieniem udręczony, przybiega, i smutnie wyie po nad brzegiem wyschłey sadzawki; woda nieprzepływa iuż po iey łożu marmurowym, rosną w niey ciernie wśród
niepłodnego pyłu.
Szczęśliwy czasie, gdy czysta woda zażywiaiąc świeżość powietrza i miłą trawników zieloność, wzbiiała się w słup srebrny i spadała w kroplach dobroczynney rosy!
Świetne gwiazdy odbiiały się o to krysztalne zwierciadło; łagodny szmer wodospadu mile ciszę nocna przerywał.
Ileż to razy Hassan w dzieciństwie igrał po nad brzegami wodospadu!
Ileż to razy harmoniiny szmer upływaiącey wody uśpił go na łonie matki!
Tutay takie pieśni Odalisków zachwycały młodość Hassana: głosy ich zdawały się łagodnieysze zmięszane ze szmerem wody.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. w Piastowie uszczelkami silikonowymi
    jaka księgowa z Częstochowy
    gdzie organizowaliście urodziny
    firma od przeprowadzek Poznań

Menu:

Reklama: