Powieści lorda Byrona


Ogromna skala cień swóy olbrzymi rozściela po wodach, i wydaie się zdala iak czółn korsarza lub zdradzieckiego Maynoty (7).
Lękaiąc się zasadzki i drząc o swą nawę, rybołów niebezpieczney unika zachrony; znużony trudem szczęśliwego połowu; kieruie zwolna, lecz całą wioseł siłą, ku wybrzeżu
Leony, którey bezpiecznieysze piaski przyimuią krypkę iego, przy blasku przyiaźney gwiazdy upiękniaiącey nocy wschodnie.
* * *
Cóż to za ieździec w całym pędzie przypada?
rumak iego czarny iak heban? Jak głucho huk.
grzmotu rozlega się po dolinach, tak łoskot bystrego biegu głucho powtórzyły pieczary; piana pokrywaiąca wędziło iego bieguna bielszą iest od piany rozhukanych lali.
Spokoyność panuie na płaszczyznach Oceanu, lecz spokoyność daleką iest od twoiego serca, o Giaurze młody !
Burza się zbiera i iutro łono wód zamąci; lecz łono twoie straszliwsze rozdzieraią burze; nie znam cię, nienawidzę ziemi na któreyś się zrodził; lecz wykrywam na twey twarzy
rysy których czas nigdy zatrzeć niezdoła; mimo twą młodość i bladość śmiertelną, czoło twoie zdradza ślady ognistych namiętności, które iuż twoią wyniszczyły duszę;
chociaż dzikie twoie oko wlepione w ziemię, choć tak szybko przebiegasz iak płomyk złówróżby, poznaię w tobie syna niewiernych, tych niewiernych, których dzieci Machometa
powinniby wymordować lub zdala od siebie odepchnąć!
Zdziwione moie oczy długo ścigały go w pośpieszney ucieczce, a chociaż iak duch nocny wkrótce zniknął, obraz iego pozostał wyryty w mem sercu iak ponure wspomnienie, a echo
lotnym bieguna obudzone tętem, długo rozlegało się w moim uchu.
Przebiegł około spadzistey skały wiszącey nad wód odmętem; wkrótce ią okrążył, i skała długo doyrzeć mi go niedozwoliła: nieznaiomy ohydnym iest dla tego kto chce wszystkich
uniknąć spoyrzenia; kto o takowey ucieka godzinie, ten światłość każdey przeklina gwiazdy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. ozonowanie Mrągowo
    są różne wagosuszarki
    platan klonolistny
    przetacznik kłosowy
    pokemonek.pl

Menu:

Reklama: