Powieści lorda Byrona

Pomścił się za nią młody Wenecianin, kochanek iey wyboru
Rzeczpospolita Wenecka posiadała wówczas Cyklady; niezbyt dawno Rossyanie Peloponez opanowali: Arnauci; pustoszący go
przez czas nieiakiś, zostali z niego wygnani.
Odsuniecie się od boiu Maynotów, którym niedozwolono rabunku Misistry, wstrzymało powodzenie zamiarów i nieszczęście przyniosło Morei, która odtąd staią się mieyscem wszystkich
woyny okropności.
GIAUR (1).
* * *
Powiew naylżeyszy nie karbuie wałów rozlewających się wspaniale u stóp skały, na którey spoczywaią popioły współzawodnika Arystydesa.
Pomnik bohatyra panuie po nad krainą, którą ramie iego oswobodziło niegdyś z iarzma Persów. Zdala postrzega go maytek gdy z nawą do brzegu powraca.
Ach kiedyż nowego uyrzemy Temistoklesa?
Kraino zachwycaiąca!
gdzie każda pora roku zarówno przyiaźna, uśmiecha się płodnym wyspom, które oko z wysokości Kolonny (2) odkrywa, których widok czaruie serce i w łagodnym pogrąża dumaniu !
Tam pyszna powierzchnia Oceanu, w lekko wzdętych falach powtarza szczyty gór, wieńczących owe wyspy szczęśliwe.
Jeśli niekiedy przelotny wietrzyk muśnie lazurowy kryształ powierzchni morskiey, lub kielich kwiatowy strąci z łodyżki, skrzydła tego dobroczynnego zefiru po całey przestrzeni
słodkie roznoszą wonie.
Tam to po wzgórzach i dolinach spotyka się róża, kochanka słowika (3).
Dla tey to powabney Królowy śpiewak nocny naytkliwsze układa swoie pieśni; ukochana róża, Władczyni ogrodów, z zapłonieniem słucha pieni miłosnych; zdala od wiatrów i śniegów
północy, rozwija kielichy swoie na powiew wiośniannych zefirów; iak kadzidło dziękczynienia rozsiewa wonie któremi ią natura obdarzyła, i opiekuńczą krainę upięknia blaskiem
swych barw bogatych. Tysiące ieszcze innych kwiatów powabnych zaścieła łąki.
Luby cień gaiów wzywa kochanków pod taiemnicze swoie samotnie, świeże pieczary powierne ofiarują im schronienie; ależ niestety!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. kupiona obudowa grobu
    zabawsie.pl
    ile kosztuje sprowadzenie auta z usa

Menu:

Reklama: