Powieści lorda Byrona


Poemat ten zasadza się na zdarzeniu wspomnionym przez Gibbona w _Starożytnościach Domu Brunświckiego.
_Lękam się ażbey wymuszona i błaha delikatność moich czytelników, nieosądziła przedmiotu takowego niegodnym poezyi.
Dramatyczni Poeci Greccy, i niektórzy z naylepszych dawnych Angielskich pisarzy wcale odmienię myśli, i świeżo ieszcze Alfieri i Schiller dowiedli że są moiego zdania.
Przytoczony wypis wytłumaczy zdarzenia na których polega moia Powieść. Imię Mikołaia III. iako mało poetyczne, zmieniłem na imie Xiążęcia Azo.
"Pod panowaniem Mikołaia III.
Ferrara zakrwawioną została tragedya domową.
Na oskarżenie iednego z swych dworzan, Margrabia d'Est przekonał się naocznie o występney miłości żony swey Parysiny, ku synowi iego, Hugonowi Beati, młodzieńcowi pełnemu
waleczności. Ścięto im głowy za wyrokiem oyca i męża obrażonego, któren publiczną hańbę swoią uczynił, i przeżył ich katuszę.
Bardzo był nie szczęśliwy ieśli byli występnemi; ieśli zaś niewiani byli, nieszczęście iego ieszcze straszliwsze.
(Gibbon Mélanges_)._
Koniec Parysiny.
GIAUR
UŁOMKI POWIEŚCI TURECKLEY.
* * *
_"Jest to pamiątka straszliwa; żal któren cień swóy blady rzuca na radości nasze, równie iak i na bole.
Życie nic posępnieyszego, a zarazem nic świetnieyszego mieć niemoże. Wesołość cały swóy urok straciła, a smutek całą gorycz swoią."_
_Moore._
UWIADOMIENIE.
Powieść którey daiemy ułomki, gruntuie się na przypadku mniey dzisiay pospolitym na wschodzie aniżeli dawniey...
Kobiety byłyżby teraz przezornieysze, lub chrześcianie nie tak śmieli, albo szczęśliwsi_?
_Ta powieść, kiedy była całą, zawierała przypadki młodey niewolnicy, przekonaney o niewierność, którą Pan iey podług zwyczaiu Tureckiego w morze wrzucić rozkazał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. agdchrosciel
    przegrywanie kaset hi8 digital8 video8
    https://oneloft.pl/
    Wohnungsräumung Wien

Menu:

Reklama: