Powieści lorda Byrona


Dni okrutne, iak te które dla mnie płynęły, trwać długo nie mogły.
Imie moie i urodzenie samą tylko podłość w sobie mieszczą, a pycha twoia nie raczyła zaszczycić takiego iak ia człowieka!
W rysach moich iednakie poznać można ślad twarzy twoiey; a dusza moja; dusza całkiem od ciebie pochodzi. Tobiem to winien dzikość moiego umysłu. Tobie.....dla czegóż zadrżałeś?
Tak iest. tobiem winien siłę moiego ramienia i ogień serca! Nie samo tylko nadałeś mi życie; namiętna moia dusza słuszniey oycem nazwać ciebie mi dozwala!
Patrzay coć ziednała miłość twoia występna; niebo dało ci syna zbyt tobie podobnego. Nie iest to dusza nieprawego syna, ta dusza, która tak nieugięta iest iak twoia.
Co do tchu życia któren mi dałeś, a któren tak wcześnie odbierasz, również go iak ty cenię, gdy zbroyni stalistym szyszakiem nie raz zapuszczaliśmy nasze rumaki na krwawe wrogów
trupy. Przeszłość iest niczem, przyszłość wkrótce do przeszłości podobną się stanie; lecz dałyby nieba żebym wówczas zgon znalazł był chlubny!
Tyś sprawcą był nieszczęść moiey matki; tyś mi przeznaczoną wydarł małżonkę, Pomimo-tego czuie iednakże iż oycem moim iesteś; prawda iż straszliwy iest móy wyrok,
sprawiedliwym iest iadnak, chociaż od ciebie pochodzi. Owocem byłem występku. Umieram haniebnie; kończę moie życie iak zacząłem.
Błąd syna, był oyca błędem, obu ich w moiey karzesz osobie. Ja naywystępnieyszym wydaię się w oczach ludzi; lecz Bogu tylko sąd nad nami zostawiony. "
XIV.
Rzekł, i składaąic ręce brzęknął kaydanami, które ie okuwały. Brzęk łańcuchów boleśnie zraził uszy Wodzów w gmachu zgromadzonych.
Lecz wkrótce wdzięki Parysiny wszystkie na siebie ściągnęły spoyrzenia.
Mogłaż z taką spokoynością słucha wyroku śmierci kochanka, ona, która wszystkie nieszczęścia na iego zgromadziła głowę?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. upadłość konsumencka wrocław

Menu:

Reklama: