Powieści lorda Byrona

użytecznem nie było; to żelazo, które mi twoie wydarły straże, więcey za ciebie przelało krwi, niżeli wytoczy iey miecz; moich męczarni.
Dałeś mi życie, odebrać go możesz; iest to dar za któren ci bynaymniey wdzięczny nie iestem.
Nie zapomniałem nieszczęść moiey matki: iey miłości wzgardzoney, iey zwiędloney sławy, i dziedzictwa wstydu które dziecięciu swoiemu zostawiła w puściznie; lecz zstąpiła ona
iuż do grobu, gdzie iey syn, któren również twoim był synem i współzalotnikiem, nie zadługo z nią się połączy.
Jey serce zakrwawione przez ciebie, głowa moia ścięta żelazem twoich siepaczy, zaświadczą w krainie zmarłych wierną czułość ku pierwszey kochance, i tkliwość oycowską.
Prawda iżem cię obraził; lecz tylko zniewagę odpłaciłem zniewagą. Ta nowa małżonka, powtórna dumy twoiey ofiara, mnie przeznaczoną była. ! Aż nazbyt o tem, wiedziałeś!
Uyrzałeś ią, zapragnąłeś posiadać iey wdzięki, i szydząc z moiego urodzenia, którego ohyda całkiem twoiem była dziełem, niegodnym mnie osądziłeś ręki Parysiny.
Nie mogłem wprawdzie sprawiedliwych praw rościć do twoiego imienia, i zasiąść na tronie Xiążąt twoiego rodu.
Lecz gdyby lat ieszcze kilka mi zostawiono, potrafiłbym imie moie daleko nad imie Estów świetnieyszem uczynić, i domagać się zaszczytów które sam tylko sobie byłbym winien.
Miałem szablę!...
Mam serce, które zdolne było zdobyć hełm również piękny, iak szyszak wieńczący skronie mocarzy ze krwi twoiey- Często bardzo nienayznakomiciey zrodzony młodzieniec,
nayświetnieysze zdobył ostrogi; a moie nie raz zapędziły rumaka daleko po za Xiążąt naywyższego rodu, gdym roztwierał nieprzyiacielskie szeregi z krzykiem straszliwym: _Est i
zwycięztwo!
_
Nie chcę bynaymniey popierać sprawy występku, ani żebrać u twey litości dni kilku, kilku godzin, gdy czas musi kiedyś koniecznie przeyść po nieczułych moich popiołach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. chcepsa.pl
    numizmatycznych.pl

Menu:

Reklama: