Powieści lorda Byrona

Wspomnienie znikłych dni, iego występek, iego miłość, iego stan teraźnieyszy, gniew oyca, wzgarda ludzi cnotliwych, przeznaczenie iego na ziemi i w niebie, a szczególnie
przeznaczenie uwielbioney: oto zaymuiące go myśli! Ośmieliż się przypatrzyć temu czołu, które smierć iuż dotknęła?.....
O gdyby spoyrzeć się na nią ośmielił, wydarłyby się z iego serca zgryzoty, któremi sam siebie oskarża!
XII.
Azo głos podniósł: "Wczoray ieszcze, — mówił —pyszny byłem z moiey małżonki i mego syna. Sen ten zniknął dzisieyszego poranku.
Nim dzień ten upłynie, nie będę mieć ani syna, ani żony. Niebo mię na samotne i tęskne skazuie życie. Zgoda! niechay się los móy spełni. Któż łączące nas związki rozerwał?
Nie ia bynaymniey. Lecz wyrok iuz wydany, katusza się gotuie, Hugonie i kapłan czeka na ciebie: póydziesz odebrać nagrodę twey zbrodni. Zegnam cię! wznieś modły twoie do nieba !
dopóki wieczorna nie zabłyśnie gwiazda, zostawiam ci czas pojednać się, ieśli podobna z Bogiem.
Jego miłosierdzie samo tylko może cię oczyścić; lecz na całey ziemi nie masz mieysca, gdziebyśmy razem iednymże powietrzem oddychać mogli, Nie uyrzę skonu twoiego; lecz ty,
kobieto niewierna, ty widzieć będziesz iak głowa iego upadnie. Zegnam cię, płoche i zdradzieckie serce! Nie ia, lecz ty sama rozlewasz krew Hugona.
Przeżyy, ieźli zdołasz, widok którego cię świadkiem uczynię. Ciesz się życiem które ci daruię."
XIII.
Na te słowa, Azo twarz sobie zakrył.
Żyły krążące po iego czole uderzyły gwałtownie, iak gdyby krew w nich zawarta zatrzymana była przez chwilę.
Schylił głowę, i drzącą rękę przesunął po oczach aby ie ukryć przed wzrokiem zgromadzenia.
Hugo iednakże podnosi ku niemu okute swoie dłonie, i błaga o chwilę zwłoki aby mógł oycu odpowiedzieć.
Xiąże zachowuie milczenie, lecz nie wzbrania się go słuchać: "Nie lękam się śmierci, widziałeś nie raz iakem rzeź przy twym boku szerzył: to żelazo, które nigdy w ręce moiey
nie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. rozkładanymi kanapami
    makijaż permanentny w Gdyni
    click
    szynszylek.pl
    suwnica samojezdna

Menu:

Reklama: