Powieści lorda Byrona

Jeśli wam dziwno, że Karól zapomniał mu podziękować za jego opowiadanie, Mazepa tem się nie dziwił: Król już spał od godziny.
PARYSINA
POWIEŚĆ HISTORYCZNA.
* * *
1.
Oto godzina w której słowik melodyjnym pieniem gaj napełnia: a kochankowie zcicha tkliwe powtarzają przysięgi.
Tchnienie wietrzyku, szmer wody, zachwycają samotnego dumań miłośnika; kwiaty kąpią swe wdzięki w lekkich kroplach rosy; wszystkie gwiazdy wystąpiły na niebios przestrzenie,
których błękit w wodach się odbija. Cień posępniejszy przyćmił barwę liści.
Na niebie panuje ta światłość szarawa, tak łagodna i czysta, towarzysząca dnia schyłkowi, gdy zmrok już zniknąć ma przed xiężyca promieniem.
2.
Ale czy dla przysłuchania się szumowi wodospadu, Parysina zamek Estów opuszcza? Czy dla przypatrzenia się niebieskim światłom, zapuszcza się w cienie nocy?
Zatrzymujeż się pod gajem, aby zerwać kwiat świeżo rozwiniony? Nie; nie słucha ona słowika, chociaż ucho jej również słodkiego oczekuje głosu.
Ktoś przez gęste przedziera się zarośle. Bladość czoło jej powleka, serce pośpieszniej bije. Głos jakiś słodko ją woła przez liście szumiące.
Rumieniec na lice jej powraca, i serce się ściska. Chwila jeszcze; a będą razem: otóż on; kochanek przy nogach jej klęczy.
3.
Cóż ich obchodzi świąt i wszystkie odmiany, które czasu zmienność za sobą wiedzie? Ożywiające go istoty, ziemia, niebo, niczem są dla serc ich i oczu.
Obojętni, iak ci, co już przeminęli, dla wszystkiego co ich otacza, dla wszystkiego co pod ich stopy, po nad ich głowami istnieje, jak gdyby natura cała martwą była, oddychają
jedno tylko dla drugiego; westchnienia ich nawet pełne są lubości.
W tak głębokim zatonęli upojeniu, że gdyby pałające to obłąkanie stopniami nie stygło, serca ich własnym spłonęłyby ogniem.
Myśl o występku, myśl o niebespieczeństwie, nie przychodziż słodkiego ich zakłócić marzenia? Ach!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. agdchrosciel
    budowaniem basenów we Wrocławiu
    mają pograć w literki

Menu:

Reklama: