Powieści lorda Byrona

Zwierzęta te zdają się być zdziwione widokiem człowieka przymocowanego na jednym z ich towarzyszów skrwawionemi więzami. Zatrzymują się.....drżą.....
oddech ich zdradza niespokojność, biegają przez chwilę tu i owdzie, przybliżają się jeszcze, cofają, i obracają się na wszystkie strony.
Nagle, wiedzione przez tego który patrjarchą stada być się zdawał, i którego maść hebanową żadna biała nie szpeciła plama, wierzgają, i pryskając nozdrzami pianę, uciekają
ku lasowi zlęknione przez sam instynkt widokiem człowieka.
Zostawiają mnie mojej rozpaczy, zawsze przywiązanego do trupa nieszczęśliwego bieguna: ach!
przynajmniej nie czuł on już ciężaru, który był śmierci jego przyczyną, a od którego próżnobym go chciał był uwolnić.
Nieruchomi, leżeliśmy obadwa na ziemi, umierający na tym który już żyć poprzestał.
Nie spodziewałem się, aby ciało moje bez schronienia i bez innej zasłony nad martwego trupa, mogło żyć jeszcze przez dzień jeden.
XXI.
Od rana aż do zmroku zostawałem w tem smutnem położeniu_, _licząc z boleścią upłynione godziny.
Tyle jeszcze właśnie było we mnie życia, iż mogłem widzieć gasnące ostatnie słońce, które mnie miało oświecać.
Miałem już to rozpaczające przekonanie, które w nas wlewa pewien rodzaj odwagi przeciw ostatniej i najokrutniejszej bojaźni, kiedy nas wiek ostrzega, że jej umknąć nie można, i
czyni z niej niejako dobrodziejstwo, które niemniej przeto jest miłem jakkolwiek późno nas spotyka.
Obawiamy się go jednakże, i unikamy z taką usilnością jak prostych sideł, od którychby nas roztropność zasłonić mogła.
Pragniemy go i błagamy o-nie niekiedy, częstokroć nawet na ostrzu szpady go szukamy.
Ale smierć niemniej dla tego smutną jest i okropną nawet w nieszczęściach do zniesienia niepodobnych.
Nigdy jej dobrze nie przyjmujemy, pod jakąkolwiek bądź postacią nam się ukazuje.
XXII.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. zarazenipodroza.pl

Menu:

Reklama: